Webinar

Økoligisk Eksportsparring 

STYRK DIN VIDEN OG BLIV BEDRE TIL AT BEARBEJDE EKSPORTMARKEDERNE 

Dette projetks formål er at styrke de økologiske producenters viden om økologisk afsætningsfremme via en række webinarer.  

Vi ved endnu ikke hvor længe Covid-19 vil vare og om vi kommer til at udstille på fysiske messer i 2021. I mellemtiden kan vi bruge tiden på at opdatere vores viden, og blive inspireret i forhold til de mulige afsætningskanaler indenfor økologiske fødevarer.

Projektet gennemføres i samarbejde med Fonden for økologisk landbrug, som yder tilskud til projektet.
Vi håber at se mange af jer i vores kommende webinarer.

For tilmelding, kontkat mz(at)foodfromdenmark.dk

Efter tilmelding følger der mere specifik information om de enkelte webinarer. 

 

WEBINAR 1

1) Øget markedskendskab til nærmarkederne i forhold til markedsstruktur
Her kigger vi på det tyske, hollandske og østrigske marked, hvor der afholdes tre separate webinarer, som har fokus på et marked af gangen. Vi får tre eksperter til at bidrage med viden om markedsstruktur og markedsforhold på de tre markeder.

Ved at deltage i et eller tre webinarer, får du en større viden, der kan være med til at fremme din virksomheds potentiale på netop det omtalte marked.

 

WEBINAR 2 

2) Øget kendskab til trends og efterspørgsel som følge af Covid-19
Covid-19 har uden tvivl skabt nye trends i markedet, og har påvirket købernes adfærd. Efterspørgslen har ændret sig. Vi kigger på hvordan Covid-19 har påvirket markedet og hvilke nye trends, der er kommet i fødevarebranchen som følge af Covid-19.

 

WEBINAR 3

3) Øget kendskab til mulighederne for afsætningsfremme indenfor detail og foodservice hos en bestemt kæde
En indkøber eller en importør/distributør bidrager med viden om afsætningsmulighederne til netop deres organisation. Vi kigger på en konkret case og ser hvordan Covid-19 har påvirket indkøbernes hverdag og hvordan de har skabt nye kontakter uden at deltage på messer.

 

WEBINAR 4

4) Øget kendskab til online handel
Vi kigger på hvordan online handel med fødevarer har udviklet sig. Vi kigger nærmer på Amazon og dens rolle som en global platform for online handel af fødevarer.