Danish Food Network 

Danish Food Network (DFN) er en erfa-gruppe bestående af danske ikke-konkurrerende fødevarevirksomheder. Der afholdes en række møder i løbet af året, hvis formål er at udveksle viden og erfaringer på tværs af gruppen. Der udvælges forskellige eksportemner, som bliver behandlet under hvert møde. Medlemmerne bidrager også med cases, og der tages også udgangspuntk i konkrete udfordringer en virksomhed har, eksempelvis med et bestemt eksportmarked. Medlemmerne er selv med til at sætte dagsordenen. 

Forskellige gæstetalere bidrager også med præsentationer.

Hvis du er interesseret i at høre mere om netværksgruppen, er du velkommen til at kontakte Food from Denmark, som er netværksgruppens koordinator.

Nuværende medlemmer 

Kundeudtalelser 

Orkla Foods Danmark A/S

”Orkla Foods Danmark har deltaget i adskillige projekter arrangeret og koordineret af Food from Denmark A/S.Deltagelsen i disse aktiviteter har været meget givtig, og vi har kunnet konstatere en betydelig meromsætning relateret til disse aktiviteter.

Vi er desuden medlem af et strategisk eksportnetværk, hvor Food From Denmark fungerer som koordinator. Nye relationer er opstået i dette netværk og vi samarbejder via netværket med andre danske producenter på udvalgte eksportmarkeder. Adgang til viden og muligheden for erfaringsudveksling er i dag et væsentligt konkurrenceparameter, som vi benytter i vores internationale salgsstrategi. Det at have en ekstern sparringspartner, som kender til problemstillinger ved salg af fødevarer, har givet Orkla Foods Danmark en klar konkurrencemæssig fordel”.

Eksportchef hos Orkla Foods Denmark: Lars Seeberg