Services 

Hos Food from Denmark tilbyder vi en række services, som alle har det formål, at skabe eksportfremme for danske fødevarer internationalt. Danmark har et væld af danske kvalitetsfødevarer, både lokale, konventionelle og økologiske, som udlandet gerne vil importere. Danmark er det land i verden, hvor økologiske varer har den største markedsandel nationalt - og dét trækker udlandet til. En del af eksporten af danske fødevarer består i, at skabe kontakten til de udenlandske indkøbere, hvilket vi er specialister i.

Food from Denmark kan derfor tilbyde følgende services ifm. eksport.

 • Fastlæggelse af din eksportstrategi
 • Forskellige eksportfremstød
 • Formidling af bestyrelsesposter
 • Individuel rådgivning


Fastlæggelse af din eksportstrategi

Det er altafgørende at udarbejde en visionær eksportstrategi, og derudover en praktisk implementering, for at få succes med eksport. På medarbejderniveau er en god strategi en pejling på "hvad målet er for det daglige arbejde" og kan virke som inspiration til nye tiltag. 

Food From Denmark har stor erfaring med eksport og leverer altid en gennemtænkt og visionær strategi, som implementeres ned i eksportorganisationen. Denne strategi skaber fundamentet for motiverede eksportmedarbejdere, hvilket i sidste ende fører til større omsætning. 

Vigtige emner forud for den endelige eksportstrategi:

 • Virksomhedens eksporthistorik 
 • Evaluering af strategien 
 • Ressourcer krævet af virksomheden
 • Hvordan skal eksport- og kundeviden struktureres 
 • Fokusområder: F.eks. detail, food-service og industri 
 • Eksportmarkeder udvælges efter potentiale
 • Hvilke afsætningskanaler skal anvendes: agenter, importører eller distributører 
 • Behov for køb af adgang til attraktive Key Account-analyser for at effektivisere salget? 
 • Udvælgelse af messer og events
 • Problemstillinger analyseres 
 • Produktanalyser 


Eksportfremstød

Food from Denmark har stor erfaring med koordinering og gennemførelse af eksportfremstød for danske fødevarevirksomheder. Vores eksportfremstød har mellem 8-42 deltagende virksomheder.

Indholdet af eksportfremstød består af følgende:

 • Netværk (videns- og erfaringsudveksling)
 • Omkostningsdeling
 • Fokus på specifikke markeder/kunder, herunder importører-/distributøranalyser
 • Indkøb af markedsmaterialer
 • Messedeltagelser

Opstart af nye eksportprojekter

Nye projekter tager altid udgangspunkt i, hvad vores kunder ønsker. En god ide vil derfor være, at kontakte Food from Denmark og høre om mulighederne på netop det eksportmarked, du er interesseret i. Er der flere kunder, der er interesseret i det samme eksportmarked, laver vi et projektoplæg og fremsender dette.

Du opnår som virksomhed følgende fordele:

 • Begrænset administration
 • Implementering af eksportstrategi
 • Større synlighed på eksportmarkeder og messer
 • Samarbejde på tværs af deltagervirksomhederne og erfaringsudveksling
 • Omkostningsminimering
   

Formidling af bestyrelsesmedlemmer

Et af vores nye koncepter er formidling af bestyrelsesposter / bestyrelsesmedlemmer - dette sker via det store netværk Food from Denmark besidder. Mange virksomheder er i gang med en restrukturering, og ønsker derfor erfarne og dynamiske eksportfolk i deres bestyrelser. 

Muligheden for at vækste skal for mange producenter findes på eksportmarkederne og derfor kan et bestyrelsesmedlem med relevant eksporterfaring være essentiel i arbejdet med den rette eksportstrategi for organisationen. Ajourført viden og erfaring er hvad "vores" bestyrelsesmedlemmer kan tilføre jeres organisation. De er nemlig ikke "sleeping partners" men er ofte med på eksportmøder og derved en attraktiv samarbejdspartner for virksomhedens eksportmedarbejdere. 

Food from Denmark står for at analysere virksomhedens behov, udvælge den rigtige personprofil til virksomheden og få denne indsat i virksomhedens bestyrelse.


Individuel rådgivning

Food from Denmark har specialiseret sig i eksportrådgivning til danske fødevareproducenter. Vi har 10 års erfaring med salg til internationale kunder, så vi kender de problemstillinger, som opstår i forbindelse med eksport. 

Vi er meget praktiske anlagte. Vores rådgivning er baseret på de erfaringer, vi har genereret. Vi har fokus på konkrete sales leads, opstart af salgs- og vidensdatabaser, relevante markedsinformationer m.m. De løsninger vi tilbyder er tilpasset den enkelte kundes behov.

Kontakt Food From Denmark og få en snak om jeres muligheder, før I beslutter jer for, hvordan I vil angribe et nyt marked.