Om Food from Denmark 

Vores samarbejdspartnere

Food from Denmark samarbejder med flere partnere fra både den offentlige og private sektor med henblik på videns- og erfaringsudveksling, udvikling af nye projektideer, eksportprojekter og ikke mindst med innovation og nytænkning af fødevarer i Danmark. Samarbejdet er uformelt, med fokus på at brande de forskellige virksomheder, som er leverandører til dansk fødevareindustri. Vores partnere komplimenterer hinandens aktiviteter i fødevareindustrien, og har specialiseret sig i andre "nicher" og sammen udgør vi en attraktiv leverandørplatform til fødevareindustrien i Danmark.


Eksportforeningen

Eksportforeningen vil være Danmarks førende netværk for virksomheder, der ønsker at etablere og øge deres globale afsætning indenfor følgende områder:

 • Cruise & Ferry
 • Export Marketing
 • Fish Tech
 • Food Tech
 • Health Tech
 • Marine
 • Marine & Offshore China
 • Mining Technology
 • Oil & Gas Technology
 • Railway
 • Water Technology
 • Wind Energy
 • Wind Energy China
 • Senior Consult
 • Eksportens DNA

Til hvert område, vil der være en netværksgruppe tilknyttet.

Vi skaber rammerne for værditilvækst i danske virksomheder, der vil etablere og øge deres globale afsætning, gennem:

 • Nøglefærdige fælles eksportfremstød
 • Netværk
 • Videndeling
 • Vidensformidling
 • International markedsføring
 • Internationalt samarbejde

Se mere på: www.dk-export.dk 

Fødevareklubben 

Fødevareklubben er en medlemsorganisation hvis formål er, at formidle viden og erfaringer om emner af fælles interesse, f.eks. produktions- og procesteknik, organisationsudvikling, produktudvikling, udnyttelse af offentlige udviklingsprogrammer, påvirkning af myndigheder m.v.

Viden og erfaringerne bliver formidlet i form af foredrag, virksomhedsbesøg, messebesøg og lignende.

Se mere på: www.foedevareklubben.dk.