Om Food from Denmark 

Vores samarbejdspartnere

Food from Denmark samarbejder med flere partnere fra både den offentlige og private sektor med henblik på videns- og erfaringsudveksling, udvikling af nye projektideer, eksportprojekter og ikke mindst med innovation og nytænkning af fødevarer i Danmark. Samarbejdet er uformelt, med fokus på at brande de forskellige virksomheder, som er leverandører til dansk fødevareindustri. Vores partnere komplimenterer hinandens aktiviteter i fødevareindustrien, og har specialiseret sig i andre "nicher" og sammen udgør vi en attraktiv leverandørplatform til fødevareindustrien i Danmark.


donaid

Food from Denmark samarbejder med donaid, og har gjort det siden 2017.  

Om donaid
donaid er Danmarks første facilitator af virksomheders arbejde med velgørenhed og samtidig et garantmærke for transparente donationer. donaid fungerer som bindeled mellem virksomheder og velgørenhedsorganisationer med det formål at gøre det lettere for virksomheder at støtte en god sag. Vi varetager al administration og kommunikation forbundet med samarbejdet og gør koblingen til salget af virksomhedens varer synlig og målbar.

For den enkelte virksomhed er det ofte vanskeligt at vurdere omfanget af de ressourcer, man selv skal lægge i arbejde med velgørenhed, og det kan være svært at se den direkte kobling mellem velgørenhedsprojektet og virksomhedens kommercielle forretning. Dette afholder desværre mange virksomheder fra at engagere sig i velgørenhed, og det betyder, at en masse goodwill og ressourcer strander i disse virksomheder.

Med donaid som facilitator bliver velgørenhedsarbejdet dog væsentligt lettere tilgængeligt, idet vi specialiserer os i alle de relaterede arbejdsopgaver og står klar til at hjælpe virksomhederne med at realisere deres ønske om at hjælpe andre.

Sådan arbejder vi
donaid samarbejder med en lang række af de største velgørenhedsorganisationer i Danmark, hvilket betyder at vi er i stand til at hjælpe virksomheder med at arbejde med velgørenhed og skræddersy støtteprojekter med de velgørende organisationer. Vi håndterer al koordination, marketing og dialog forbundet med samarbejdet, så det eneste virksomhederne selv skal gøre, er at beslutte hvilket projekt de gerne vil støtte, og med hvilken produktlinje. Resten klarer donaid.

Virksomheder betaler en årlig licens til donaid, der dækker udgifter til administration. Denne licens håndteres separat fra donationerne, der overføres ubeskåret videre til velgørenhedsorganisationerne, hvilket sikrer fuldkommen gennemsigtighed.

Når der er indgået et samarbejde mellem en virksomhed og en velgørenhedsorganisation, kan donaid-mærket bruges på de valgte produkter til at signalere til forbrugerne, at virksomheden støtter et velgørende projekt, der står deres hjerte nær. Derigennem kan forbrugerne vælge også at støtte denne sag ved at købe det udvalgte produkt. Hvilket specifikt projekt, der støttes, i det enkelte tilfælde vil fremgå af salgsstanden omkring produkterne.

En gang om året modtager virksomhederne en rapport fra donaid med et resumé af støtteprojekterne klassificeret efter FN’s Globale Verdensmål såvel som en økonomisk oversigt over den samlede donation indsamlet og håndteret af donaid.

Alle velgørenhedsorganisationerne sikrer, at udviklingsarbejdet bliver gjort med den nødvendige respekt for og kendskab til de konkrete behov. Læs mere om projekterne på donaid.dk

Du kan læse meget mere om organisationerne og deres projekter på donaids hjemmeside: www.donaid.dk


Eksportforeningen

Eksportforeningen vil være Danmarks førende netværk for virksomheder, der ønsker at etablere og øge deres globale afsætning indenfor følgende områder:

 • Cruise & Ferry
 • Export Marketing
 • Fish Tech
 • Food Tech
 • Health Tech
 • Marine
 • Marine & Offshore China
 • Mining Technology
 • Oil & Gas Technology
 • Railway
 • Water Technology
 • Wind Energy
 • Wind Energy China
 • Senior Consult
 • Eksportens DNA

Til hvert område, vil der være en netværksgruppe tilknyttet.

Vi skaber rammerne for værditilvækst i danske virksomheder, der vil etablere og øge deres globale afsætning, gennem:

 • Nøglefærdige fælles eksportfremstød
 • Netværk
 • Videndeling
 • Vidensformidling
 • International markedsføring
 • Internationalt samarbejde

Se mere på: www.dk-export.dk 

Fødevareklubben 

Fødevareklubben er en medlemsorganisation hvis formål er, at formidle viden og erfaringer om emner af fælles interesse, f.eks. produktions- og procesteknik, organisationsudvikling, produktudvikling, udnyttelse af offentlige udviklingsprogrammer, påvirkning af myndigheder m.v.

Viden og erfaringerne bliver formidlet i form af foredrag, virksomhedsbesøg, messebesøg og lignende.

Se mere på: www.foedevareklubben.dk.