Om Food from Denmark 

Vores samarbejdspartnere

Food from Denmark samarbejder med flere partnere fra både den offentlige og private sektor med henblik på videns- og erfaringsudveksling, udvikling af nye projektideer, eksportprojekter og ikke mindst med innovation og nytænkning af fødevarer i Danmark. Samarbejdet er uformelt, med fokus på at brande de forskellige virksomheder, som er leverandører til dansk fødevareindustri.

Food from Denmarks mål er, at være de førende i Danmark af eksportmarkedsføring. Vores partnere komplimenterer hinandens aktiviteter i fødevareindustrien, og har specialiseret sig i andre "nicher" og sammen udgør vi en attraktiv leverandørplatform til fødevareindustrien i Danmark.

Food from Denmark samarbejder med følgende virksomheder og organisationer.

Fødevareklubben 

Fødevareklubben er en medlemsorganisation hvis formål er, at formidle viden og erfaringer om emner af fælles interesse, f.eks. produktions- og procesteknik, organisationsudvikling, produktudvikling, udnyttelse af offentlige udviklingsprogrammer, påvirkning af myndigheder m.v.

Viden og erfaringerne bliver formidlet i form af foredrag, virksomhedsbesøg, messebesøg og lignende.

Se mere på: www.foedevareklubben.dk.

Danish Food Cluster

Danish Food Cluster er en klyngeorganisation, som er startet af fødevareindustrien i Danmark og organisationen tæller mere end 120 medlemmer. Klyngen dækker omkring 75% af den samlede omsætning i branchen samt fem universiteter og større organisationer i sektoren.

Danish Food Cluster har til formål at maksimere potentialet for global vækst i fødevaresektoren ved at:

 • Tiltrække internationale virskomheder, talenter , investorer og vidensinstitutioner
 • Fremme innovationen i fødevaresektoren 
 • Støtte videndeling og samarbejde
 • Markedsføre klyngen og skabe synlighed for medlemmer nationalt og internationalt

Se mere på: www.danishfoodcluster.dk

Future Food Innovation 

Future Food Innovation er forankret i Agro Business Park og har til formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen, således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.

Future Food Innovations vigtigte aktiviteter er:

 • Støtte til innovation i fødevarevirksomheder: differentieringspuljen
 • Internationalisering af fødevarevirksomheder vha. Enterprise Europe Network
 • Kurser, workshops og internationale konferencer
 • Støtte til erhvervsrettede ph.d.’er og post docs
 • Sundhedsvisionen
 • Innovationcamps og tværfaglig kompetenceudvikling

Udgangspunkt i markedsmuligheder og virksomhedspotentialer Differentieringspuljens formål er, at bane vejen for produktion og afsætning af højkvalitets- og højværdifødevareprodukter.

Se mere på: www.futurefoodinnovation.dk.

SØBY´S Fotografi & Film

SØBY´S er et dynamisk foto- og filmstudie, hvor vi hver dag løser en lang række forskellige opgaver inden for fødevarer, livsstil & design. Vores fokus på fødevareområdet betyder bedre sparring og inspiration for dig som producent. Fødevare- og designkombinationen kommer ofte vores kunder til gode, idet vi som forbrugere ønsker mere end bare smag.

Vi køber ind med øjnene og hjertet, og forventer derfor en smuk visuel identitet, lækker indpakning og en god historiefortælling som samler alt i et troværdigt brand. Vores kriterie for succes er, når vi har forstået din forretning og behov, og herudfra kombinerer vores håndværk, forståelse for kommunikation og løbende dialog til at højne jeres visuelle identitet.

Tilbud til Food from Denmark Medlemmer:

Hvis du ønsker at få udarbejdet en kort præsentationsvideo, kan du få et medlemstilbud.
Læs mere om tilbuddet her og eller kontakt Søby's på:

SØBY'S
Gjellerupvej 89 A
DK-8230 Åbyhøj
Mail: morten@sobys.dk
Web: www.sobys.dk

Eksportforeningen 

Eksportforeningen vil være Danmarks førende netværk for virksomheder, der ønsker at etablere og øge deres globale afsætning indenfor følgende områder:

 • Cruise & Ferry
 • Export Marketing
 • Fish Tech
 • Food Tech
 • Health Tech
 • Marine
 • Marine & Offshore China
 • Mining Technology
 • Oil & Gas Technology
 • Railway
 • Water Technology
 • Wind Energy
 • Wind Energy China
 • Senior Consult
 • Eksportens DNA

Til hvert område, vil der være en netværksgruppe tilknyttet. 

Vi skaber rammerne for værditilvækst i danske virksomheder, der vil etablere og øge deres globale afsætning, gennem:

 • Nøglefærdige fælles eksportfremstød
 • Netværk
 • Videndeling
 • Vidensformidling
 • International markedsføring
 • Internationalt samarbejde

Kontakt eksportforeningen på:

Eksportforeningen
Glarmestervej 20A
8600 Silkeborg
Denmark
Tlf.: +45 86 81 38 88
Mail: export@dk-export.dk
Web: www.dk-export.dk